Spotkanie, które odbyło się 20 lutego w Bibliotece Parafialnej zatytułowane „Świętego Jana Marii Vianney’a droga do nieba” zgromadziło doborowe grono słuchaczy. Spotkaniu przewodniczył ks. Jacek Szabaciuk, który na prośbę Katedralnego Oddziału Akcji Katolickiej zgodził się opowiedzieć o życiu Proboszcza z Ars i o własnej drodze do kapłaństwa.
Ks. Jacek przybliżył słuchaczom postać kapłana, który z niezwykłą konsekwencją i wbrew przeciwnościom losu zmierzał do świętości. Obdarzony wątłym zdrowiem i niewielkimi zdolnościami przede wszystkim musiał się zmagać z negatywną opinią przełożonych, którzy stanowczo radzili mu opuścić seminarium. W postanowieniu pomógł mu wytrwać opiekujący się z nim proboszcz z Ecully, który pomagał mu w nauce i wspierał duchowo. Wbrew przewidywaniom wielu, Jan Maria Vianney dokonał rzeczy naprawdę niezwykłych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że posługa jego przypadała na ciężkie dla kościoła czasy po Rewolucji Francuskiej, osiągnięcia proboszcza z Ars budzą prawdziwy podziw i szacunek. Ludzi przemieniały nie płomienne kazania, ale dobroć serca, trwanie na modlitwie i surowość obyczajów pasterza, który gromadził przed konfesjonałami tysiące ludzi, przybywających do niego z różnych stron kraju.
Ks. Jacek w bardzo interesujący sposób przedstawił życie i postać Patrona Roku Kapłańskiego Z charakterystyczną dla siebie skromnością, opowiedział nam także o swoich problemach i kłopotach, związanych z drogą kapłańską.
Największe wrażenie na słuchaczach zrobiły dwa oświadczenia:
1. że na swej drodze napotykał głównie dobrych i prawych ludzi, którzy służyli mu życzliwą opieką, pomagając wytrwać w postanowieniu sposobienia się do posługi kapłańskiej;
2. że w Jego życiu zdarzały się dziwne, niewytłumaczalne przypadki, zbiegi okoliczności które zawiodły go do naszej Katedry.
Spotkanie z ks. Jackiem okazało się niezwykle owocne: pozwoliło poznać człowieka, który jako kapłan wykazał się prawdziwym heroizmem i stał się symbolem kapłańskiej świętości. Z drugiej znów strony unaoczniło słuchaczom, że nie trzeba żadnych nadzwyczajnych uzdolnień, ani intelektualnych predyspozycji, aby stać się duszpasterzem przemieniającym ludzkie serca – wystarczy być człowiekiem wiary i pozwolić działać Duchowi Świętemu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.akdwp.pl/galeria-mainmenu-6#sigFreeIda8795c71a0

Kolejne spotkanie w ramach „Kompletów historycznych”, które odbyło się 18 lutego w Bibliotece Parafialnej zgromadziło sporą grupę młodzieży gimnazjalnej i licealnej, nauczycieli historii, a także przedstawicieli różnych środowisk społecznych, także spoza naszej parafii. Wykład wygłoszony przez dra Rafała Jaworskiego, historyka, redaktora magazynu „Mówią wieki”, dotyczył w głównej mierze znaczenia obecności Zakonu Krzyżackiego na terenach Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem roli zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem w dziejach narodu polskiego. Prelegent zarysował tło historyczne, przy czym starał się zaprezentować nowe, pozbawione sentymentów spojrzenie na tę część naszej historii. Było to szczególnie widoczne w ocenie prezentacji przygotowanych przez uczniów z Władysława IV. Wypowiedzi uczniów miały pogłębić wiedzę zebranych na temat:
1. Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego; prezentację na ten temat wygłosił Krzysztof Dąbkowski.
2. Zawiszy Czarnego z Garbowa; prezentację wygłosił Igor Adamczyk.
Wystąpienia obu chłopców zostały ocenione bardzo wysoko. Szczególnie Krzysztof Dąbkowski zaskoczył zebranych znakomitym przygotowaniem, swobodą i elegancją wypowiedzi, a także indywidualną oceną omawianych wydarzeń. Dr Rafał Jaworski, korzystający najwyraźniej z innych źródeł zaprezentował swoje, bardzo krytyczne stanowisko, na temat roli, jaką odegrał kardynał podczas dziejących się wydarzeń. Zarówno uczniowie, jak i zgromadzeni na sali dorośli słuchacze mieli okazję się przekonać, jak różną miarę można przykładać do tych samych faktów historycznych, jak trudno jednoznacznie je interpretować. To była znakomita lekcja historii. W dalszym ciągu spotkania uczennice Gimnazjum wygłosiły prezentację na temat Ulricha von Jungingena, także skomentowaną przez prelegenta. Na zakończenie nastąpiła swobodna wymiana opinii przy herbacie, podczas której dr Jaworski odpowiadał na zadawane mu dość licznie pytania. Spotkanie zostało ocenione przez zebranych jako bardzo udane.

View the embedded image gallery online at:
http://www.akdwp.pl/galeria-mainmenu-6#sigFreeIda315b5eea1

Spotkanie na temat Insurekcji Kościuszkowskiej, które odbyło się 14 stycznia w Bibliotece Parafialnej miało niezwykle pasjonujący przebieg, głownie za sprawą prowadzącego. Dr Marek Krześniak, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, zafascynowany historią Powstania Kościuszkowskiego, okazał się kopalnią wiadomości na temat przebiegu insurekcji i geniuszu, którym niewątpliwie odznaczał się Tadeusz Kościuszko. W sposób niezwykle barwny potrafił przedstawić zarówno tło historyczne, jak i samą postać naczelnika Powstania 1794 r., a także zwrócić uwagę na takie rysy charakteru i uzdolnienia, które uczyniły zeń człowieka z krwi i kości. Utalentowany rysownik i portrecista, świetny tancerz, człowiek światowy potrafiący wszędzie zjednywać sobie przyjaciół, znakomity inżynier – budowniczy mostów, a także zdolny przywódca oraz przewidujący i przenikliwy polityk - to tylko niektóre z omówionych przez dra Krześniaka cech gen. Kościuszki. Należy zauważyć, że wykład był tylko uzupełnieniem przygotowanych przez młodzież prezentacji. Uczennice z Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV: Dagmara Ćwiek i Paulina Sujka wygłosiły referat, którego przedmiotem była osoba Tadeusza Kościuszki, natomiast Patrycja Ziółkowska i Ola Jakubik przygotowały prezentację na temat Rzezi Pragi i roli Suworowa w powstaniu. Po części oficjalnej pierwszego spotkania z cyklu „Kompletów historycznych” nastąpiła ciekawa dyskusja oraz wymiana opinii przy herbacie. Zarówno zgromadzeni na sali uczniowie, jak i .dorośli miłośnicy historii, deklarowali potrzebę dalszych tego typu spotkań.

View the embedded image gallery online at:
http://www.akdwp.pl/galeria-mainmenu-6#sigFreeId303ad216a5

Joomla templates by a4joomla