Kolejne spotkanie w ramach „Kompletów historycznych”, które odbyło się 18 lutego w Bibliotece Parafialnej zgromadziło sporą grupę młodzieży gimnazjalnej i licealnej, nauczycieli historii, a także przedstawicieli różnych środowisk społecznych, także spoza naszej parafii. Wykład wygłoszony przez dra Rafała Jaworskiego, historyka, redaktora magazynu „Mówią wieki”, dotyczył w głównej mierze znaczenia obecności Zakonu Krzyżackiego na terenach Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem roli zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem w dziejach narodu polskiego. Prelegent zarysował tło historyczne, przy czym starał się zaprezentować nowe, pozbawione sentymentów spojrzenie na tę część naszej historii. Było to szczególnie widoczne w ocenie prezentacji przygotowanych przez uczniów z Władysława IV. Wypowiedzi uczniów miały pogłębić wiedzę zebranych na temat:
1. Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego; prezentację na ten temat wygłosił Krzysztof Dąbkowski.
2. Zawiszy Czarnego z Garbowa; prezentację wygłosił Igor Adamczyk.
Wystąpienia obu chłopców zostały ocenione bardzo wysoko. Szczególnie Krzysztof Dąbkowski zaskoczył zebranych znakomitym przygotowaniem, swobodą i elegancją wypowiedzi, a także indywidualną oceną omawianych wydarzeń. Dr Rafał Jaworski, korzystający najwyraźniej z innych źródeł zaprezentował swoje, bardzo krytyczne stanowisko, na temat roli, jaką odegrał kardynał podczas dziejących się wydarzeń. Zarówno uczniowie, jak i zgromadzeni na sali dorośli słuchacze mieli okazję się przekonać, jak różną miarę można przykładać do tych samych faktów historycznych, jak trudno jednoznacznie je interpretować. To była znakomita lekcja historii. W dalszym ciągu spotkania uczennice Gimnazjum wygłosiły prezentację na temat Ulricha von Jungingena, także skomentowaną przez prelegenta. Na zakończenie nastąpiła swobodna wymiana opinii przy herbacie, podczas której dr Jaworski odpowiadał na zadawane mu dość licznie pytania. Spotkanie zostało ocenione przez zebranych jako bardzo udane.

Joomla templates by a4joomla